SCIP-databasutbildning 3 juni

En mycket viktig utbildning i repris!

Fredagen den 3 juni kl. 08:30 – 10:00 på Microsoft Teams

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Trots att rapporteringsplikten nu har funnits i mer än ett år är det många som av olika skäl inte känner till vilka krav som gäller. Med utgångspunkt i EU:s kemikalie- och avfallslagstiftning lyfter våra erfarna och inspirerande kursledare fram vad du måste veta om SCIP-databasen.

Ta tillfället och delta den 3 juni – lägg grunden inför höstens fördjupningstillfällen!

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper, Mobility Sweden och Ramberg advokater.

Varmt välkommen den 3 juni kl. 08:30 – 10:00!

Din anmälan gör du senast den 27 maj!

Avgift: 500 kr (exkl. moms). Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före utbildningen.
Har du en kollega som är intresserad av utbildningen får du gärna vidarebefordra denna inbjudan.

Vid frågor – maila till: anna.henstedt@mobilitysweden.se


News


SCIP-databasutbildning 3 juni

Fredagen den 3 juni kl. 08:30 – 10:00 på Microsoft Teams Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare,

Mr. Nillroth becomes new President of SACE

  Mr. Nillroth, 53 years old, holds the position of Vice President Environment & Sustainability within Volvo Construction Equipment globally.