SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

Anmälan öppen till utbildning i regelefterlevnad - SCIP 16 december

Anmäl dig till kursen senast den 2 december.

Broschyr om SACE

Utbildningstillfälle SCIP- Regelefterlevnad produktkedjor 25 november

Anmälan är nu öppen till kursen! Anmäl dig senast den 11 november.