SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

Vårmöte 6 maj

Vårmötet äger rum den 6 maj 2021.

Covid-19 Information för företag

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

SCIP-databasen

Ta del av information kring SCIP-databasen