SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

Covid-19 Information för företag

SACEs höstmöte 29 okt

DigiPLACE workshop 1 sept i Talllinn

SCIP-databasen

Ta del av information kring SCIP-databasen