SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

Ny guideline för säkerhet kring litiumjonbatterier

Broschyr om SACE

Regelefterlevnad i en komplex värld - kurs 15 mars

Anmäl dig till kursen senast den 8 mars!