Rapportera farliga eller bristfälliga produkter

Arbetsmiljöverket ansvarar för, och bedriver, marknadskontroll för fem direktivområden samt ett antal produkter som inte är harmoniserade på EU-nivå.

De fem direktivområdena är följande:

  1. ATEX – Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4)
  2. MD – Maskiner (AFS 2008:3)
  3. PPE – Personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)
  4. SPVD – Enkla tryckkärl (AFS 2016:2)
  5. PED – Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1)

Dessutom ansvarar Arbetsmiljöverket för ett antal produkter som inte är harmoniserade, t.ex. ställningar och stegar.

SACE ger sitt fulla stöd till svenska myndigheter i sitt arbete med att bedriva en väl fungerande marknadskontroll inom sina respektive ansvarsområden. Du kan bidra till detta genom att rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket via ett enkelt webbformulär som du finner på Arbetsmiljöverkets hemsida.