Medlemskap

Till medlemmar i branschföreningen SACE kan styrelsen antaga företag som i Sverige konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kringutrustningar.

Vill du ha information om medlemskap i SACE och bli uppringd. Fyll i så fall i dina kontaktuppgifter nedan och klicka sedan på skicka.

Här kan du läsa föreningen SACEs stadgar.

Vill du ansöka om medlemskap direkt, klicka på medlemsansökan och skriv ut den och skicka sedan den ifylld och underskriven till oss på kansliet. Ladda ner ansökan om medlemskap till SACE.

  Jag vill ha information om medlemskap i SACE

  Företag: *

  Postadress: *

  Besöksadress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Telefon: *

  Hemsida: *

  Kontaktperson: *

  E-post: *

  Mobiltelefon: *

  Skäl till intresse för medlemskap: *