CECE

Den europeiska branschgruppen för byggmaskiner heter CECE, Committe for European Construction Equipment.

SACE är medlemmar i CECE, Committee for European Construction Equipment.
CECE representerar, påverkar och företräder hela branschen inom Europa.

CECE är kommittén för europeiska anläggningsmaskinsindustrin. Den representerar och tillvaratar intressena för den viktiga industrisektorn på europeisk nivå och i nära samarbete med systerföreningar i Nordamerika, Japan och Sydkorea samt även internationellt. CECE är en internationell ideell förening med säte i Bryssel, Belgien.

Kontaktinformation till CECE
CECE, Committee for European Construction Equipment
Diamant Building
Blvd. A Reyers 80
BE-1030 Bryssel, Belgium

Tel.+32-2-7068225
Fax +32-2-7068229
E-mail: info@cece.eu
www.cece.eu