Säkra Maskiner

Här nedan kan ni finna olika broschyrer som tagits fram gällande säkra maskiner.

Säkra Maskiner är en kortfattad och lättläst informationsbroschyr till alla som kommer i kontakt med olika typer av mobila arbetsmaskiner och tillbehör.

Broschyren ger svar på frågorna:

  • Vilka maskiner får användas?
  • Får maskinen ändras eller byggas om?
  • Vem ansvarar vid ändringar på maskinen?
  • Vem får köra maskinen?
  • Projektet är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket, LRF – Lantbrukarnas Riksförbund, ME – Maskinentreprenörerna, ML – MaskinLeverantörerna, SACE – Swedish Association for
  • Construction Equipment,
  • TFF – Trafikförsäkringsföreningen och Trafikverket

Här kan du ladda ner broschyren Säkra Maskiner:
sakra_maskiner_bild


Tre olika guider från CECE om CE-märkta maskiner har tagist fram som ger praktiska råd till icke experter om hur de enkelt kan indentifiera anläggningsmaskiner. Alla guider är på engelska.
De finns även på tyska, franska och polska på CECE

  • Is this compact excavator compliant with European legislation?
  • Is this compactor compliant with European legislation?
  • Is this wheel loader compliant with European legislation?