Kalendarium

Höstmöte 2019

SACEs höstmöte äger rum i Växjö den 29-30 oktober 2019. Program för SACEs höstmöte 2019

29 - 30 oktober 2019

Plats PM & Vänner Hotell
Växjö

CECE Congress 7-9 okt 2020

Stockholm

7 - 9 oktober 2020

Plats Stockholm
Sweden