Kalendarium

Års- och vårmöte 6 maj 2021

SACEs års- och vårmöte äger rum den 6 maj 2021 kl 09.00-12.00 via Microsoft Teams. Vi genomför detta möte online!

6 maj 2021

Plats Microsoft Teams (online)
Tid 09.00-12.00