Om SACE

SACE är en branschförening bestående av 20 medlemsföretag som är verksamma inom tillverkning och utveckling av vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar, skogsmaskiner samt tillhörande kringutrustningar.

Medlemmarna är främst företag inom tillverkning av byggmaskiner och skogsmaskiner. Medlemmarna är spridda över landet och representerar i princip hela branschen.

SACE är starkt engagerat i de europeiska arbetet inom CECE, den europeiska branschföreningen som följer arbetet inom EU och de olika direktiv som påverkar branschen och andra frågor som berör medlemsföretagens verksamhetsområden.

Branschföreningen är ett forum för medlemmarna att diskutera, utveckla och påverka förutsättningarna för branschen. SACE företräder branschen och utgör ett kontakt och informationsorgan.

Inom SACE träffas vi regelbundet, göra intressanta studiebesök och då också bildar ett givande nätverk.

SACE är en branschgrupp inom Teknikföretagens Branschgrupper AB och finns på Storgatan 5 i Stockholm.

Ladda ner SACEs broschyr för mer information.