Års- och vårmöte 6 maj 2021

SACEs års- och vårmöte äger rum den 6 maj 2021 kl 09.00-12.00 via Microsoft Teams.

Vi genomför detta möte online!

Inbjudan skickas ut till samtliga medlemmar i vår.