Board Summit Meeting 25 juni

Styrelsen i SACE är inbjuden till årets styrelsekonferens med Teknikföretagens Branschgrupper där beslutsfattare från olika branscher möts.

Vi bjuder på nätverkande och inspiration att utveckla innovativa former för styrelsearbete och möten. Vi har även bjudit in beslutsfattare från Svenskt Näringsliv och regeringen för att diskutera aktuella frågor.

Som styrelsemedlem i SACE är du välkommen att anmäla dig till Board Summit Meeting den 25 juni.