Dialogmöte 7 sept

Dialogmöten med SACE, ME, SBF/SSF, försäkringsbranschen inleddes under vintern 2021 i syfte att stärka samverkan mellan maskintillverkare, återförsäljare och användare. Vi fortsätter nu denna dialog den 7 sept. Mötet sker digitalt.