Höstmöte 28-29 nov i Enköping

SACEs höstmöte äger rum på Haga Slott i Enköping den 28-29 november. Vi kommer att få ta del av föredrag och företagsbesök hos Granzow samt middag på kvällen den 28 nov. Vid detta möte kommer även Materialhanteringsgruppen att delta!

Program:
Haga Slott – Konferens, Enköping

28 november
14.00-16.00   SACEs höstmöte
16.30-18.30 MHGs höstmöte
19.30             Gemensam middag

29 november
09.00- 12.00 Gemensamt seminarium

Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall. Dragning om världsekonomin.
Tekniskt: Förordningar, direktiv, 2G/3G-nät, standarder.
Workshop MHG och SACE: fokusfrågor, utmaningar, behov

12.00-13.00   Lunch
13.30-15.30  Studiebesök hos Granzow AB. Malmagatan 3, Enköping
15.30-           Avslutning eller Bahco museum

Välkomna!