Höstmöte 29 oktober

SACEs höstmöte är den 29 oktober kl 10.00-12.00. Mötet sker via Microsoft Teams. Kallelse och länk till mötet skickas ut i höst.