Kurs i CE-märkning – lagar och regelverk

Den 17 maj 2017 arrangeras en kurs i CE-märkning – lagar och regelverk på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Kursens innehåll:
Bakgrundsbeskrivning, regelverket genom historien
Själva CE-märkningen – villkor, utseende och mått
Roll- och ansvarsfördelning kring CE-märkning
Grundprinciper för självcertifiering
Riskbedömning
Teknisk tillverkningsdokumentation – omfattning och krav

Kursens innehåll

Program CE kurs

Anmälan till kursen