Kurs i CE-märkning – lagar och regelverk

Den 31 maj 2016 arrangerdes en kurs i CE-märkning – lagar och regelverk på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Kursens innehåll:
Bakgrundsbeskrivning, regelverket genom historien
Själva CE-märkningen – villkor, utseende och mått
Roll- och ansvarsfördelning kring CE-märkning
Grundprinciper för självcertifiering
Riskbedömning
Teknisk tillverkningsdokumentation – omfattning och krav

Se kursbeskrivning och program.