SACEs höstmöte 16 nov 2021

Höstmötet äger rum via Microsoft Teams- digitalt den 16 november

Inbjudan skickas ut i höst till samtliga medlemmar i SACE!