SACEs höstmöte 24 nov 2016

SACEs höstmöte äger denna gång rum i Eskilstuna med Volvo CE som värd!

Dagordningen bjuder på värdefull information från Tekniska kommittén, information från
CECE:s kongress i Prag 5-7 oktober liksom information om SACE:s kommande ordförandeskap i CECE. Dessutom – missa inte tillfället att bekanta dig med Volvo CE:s nya produkter!

Väl mött hos Volvo CE den 24 november 2016!

Här kan du ladda ner program till SACEs höstmöte.