SACEs vårmöte 19-20 maj 2022

Varmt välkommen att delta vid SACE:s vårmöte 2022 hos Hammerglass i Förslöv! Ta tillfället i akt att träffa kollegorna i branschen, ta del av aktuell information och deltag vid studiebesöket hos Hammerglass innan vi avnjuter traditionell vårmötesmiddag på Margretetorps Gästgifvaregård i Hjärnarp.

Bidra gärna i programmet med en 5-10 minuters presentation av aktuella nyheter från ditt företag. Maila din presentation till helene.schultz@tebab.com senast en vecka före mötet.

Anmäl dig senast den 15 april!

Du som av olika skäl inte har möjlighet att delta fysiskt kan delta via Microsoft Teams, under förutsättning att du meddelar detta till helene.schultz@tebab.com senast en vecka före mötet.

Väl mött hos Hammerglass i Förslöv den 19 maj!