Vårmöte 23 maj

SACE:s vårmöte äger rum den 23 maj hos Ljungby Maskin, Ringvägen 10 i Ljungby.

Program:
12:00-13:00                      Lunch
13:00-14::00                     Årsmöte
14:00-16:00                      Vårmöte*
16:15-19:00                      Företagsbesök & museibesök
19:30-21:30                      Middag, Gästgivargården i Ljungby

Välkommen!