SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

SACEs vårmöte 19-20 maj 2022

SACEs vårmöte äger rum hos Hammerglass utanför Båstad. Boka in den 19-20 maj 2022 och träffa kollegorna i branschen.

Broschyr om SACE