SACEs svar på Arbetsmiljöverkets remiss

SACE har svarat på remissen Angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

Vår förhoppning är att förslagna förändringar kan bidra till säkrare maskiner på den svenska marknaden liksom att säkerställa en väl fungerande konkurrens. Att låta samtliga maskiner som omfattas av AFS (2008:3) få krav som förenas med sanktionsavgifter bedömer vi vara ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Läs hela remissvaret här angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

 


Nyheter


SACE står bakom CECE:s klimatposition

I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var

Nya utbildningstillfällen

30 September: Att tänka på inför SCIP-anmälan 29 Oktober: Att göra en SCIP-anmälan 30 November: Så informerar du om kemikalieinformation

Dina synpunkter är viktiga!

Styrelsen är givetvis ett naturligt forum för utformning av SACE:s position i olika frågor. Samtidigt är det av stor vikt

Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner.