Bra vårmöte med SACEs medlemmar

Den 6 maj genomfördes SACEs vårmöte online.

SACEs vårmöte gick av stapeln den 6 maj men i och med rådande restriktioner på grund av Covid-19 så genomfördes mötet online. Det fungerade mycket bra och även höstmötet kommer att genomföras online.

Protokoll och presentationer från mötet skickas ut till samtliga medlemmar. Boka in den 29 oktober för höstmötet!


Nyheter


SACE står bakom CECE:s klimatposition

I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var

Nya utbildningstillfällen

30 September: Att tänka på inför SCIP-anmälan 29 Oktober: Att göra en SCIP-anmälan 30 November: Så informerar du om kemikalieinformation

Dina synpunkter är viktiga!

Styrelsen är givetvis ett naturligt forum för utformning av SACE:s position i olika frågor. Samtidigt är det av stor vikt

Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner.