SIS Maskinsäkerhetsdag 2015

18 november går SIS Maskinsäkerhetsdag 2015 av stapeln i Göteborg på Hotell 11 på Lindholmen. Dagen är fylld med föreläsningar om maskindirektivet och användningen av de standarder som vägleder dig till CE-märkningen. Du kan även förlänga SIS Maskinsäkerhetsdag med aktuella utbildningar den 16-20 november.

Arbetar du med kvalitet, inköp, produktion, underhåll, konstruktion eller säkerhet hos användare, tillverkare och importörer av maskiner? Då är SIS Maskinsäkerhetsdag eventet för dig. Du träffar kollegor från branschen och kan utbyta erfarenheter om hur du bäst utformar maskinsäkerhetsarbetet. Utställare och partners finns också på plats för intressanta diskussioner.

Läs hela nyhetsbrevet från SIS


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du