SACEs svar på Arbetsmiljöverkets remiss

SACE har svarat på remissen Angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

Vår förhoppning är att förslagna förändringar kan bidra till säkrare maskiner på den svenska marknaden liksom att säkerställa en väl fungerande konkurrens. Att låta samtliga maskiner som omfattas av AFS (2008:3) få krav som förenas med sanktionsavgifter bedömer vi vara ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Läs hela remissvaret här angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

 


Nyheter


Inspirerande höstmöte

SACE fokuserar på medlemsvärvning och kommunikation om förändringar inom digitalisering, elektrifiering och AI. Trucktillverkare inom MHG fokuserar idag på att 

Välbesökt vårmöte 2023!

SACE:s vårmöte ägde rum hos Ljungby Maskin AB i Ljungby med Zia Lyckvall och Rune Andersson som värd för mötet!

Ny guideline för säkerhet kring litiumjonbatterier

Genom ett samarbete mellan MHG, SACE och Brandskyddsföreningen under 2022 har en guideline tagits fram gällande säker användning av arbetsmaskiner

SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett