SACEs svar på Arbetsmiljöverkets remiss

SACE har svarat på remissen Angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

Vår förhoppning är att förslagna förändringar kan bidra till säkrare maskiner på den svenska marknaden liksom att säkerställa en väl fungerande konkurrens. Att låta samtliga maskiner som omfattas av AFS (2008:3) få krav som förenas med sanktionsavgifter bedömer vi vara ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Läs hela remissvaret här angående Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om maskiner.

 


Nyheter


Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du

SACE står bakom CECE:s klimatposition

I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var