Bra vårmöte med SACEs medlemmar

Den 6 maj genomfördes SACEs vårmöte online.

SACEs vårmöte gick av stapeln den 6 maj men i och med rådande restriktioner på grund av Covid-19 så genomfördes mötet online. Det fungerade mycket bra och även höstmötet kommer att genomföras online.

Protokoll och presentationer från mötet skickas ut till samtliga medlemmar. Boka in den 29 oktober för höstmötet!


Nyheter


Nu finns det ny möjlighet att anmäla dig till vår utbildning kring SCIP-databasen

I samarbete mellan Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater, har Teknikföretagen arbetat fram en speciellt utformad halvdagsutbildning i syfte att ge

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

CECE Congress 2020 livestreamed from Stockholm It is time for #BUILDINGTRUST and ENABLING INNOVATION

This year’s CECE Congress was short. No personal meetings, no get-together, no small talk, or leisure. Nevertheless, an amazing number

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Här hittar du all information om remissen och du kan även ladda du ner alla dokument som ingår i den.