Bra vårmöte med SACEs medlemmar

Den 6 maj genomfördes SACEs vårmöte online.

SACEs vårmöte gick av stapeln den 6 maj men i och med rådande restriktioner på grund av Covid-19 så genomfördes mötet online. Det fungerade mycket bra och även höstmötet kommer att genomföras online.

Protokoll och presentationer från mötet skickas ut till samtliga medlemmar. Boka in den 29 oktober för höstmötet!


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du