CECE Congress 2020 livestreamed from Stockholm It is time for #BUILDINGTRUST and ENABLING INNOVATION

It is time to see opportunities and focus on recovery. It is time to look forward and see where innovation sets the path for growth. It is time to take leadership in sustainable construction technology and in digitalisation to guarantee full power in achieving Europe’s Green Deal goals. We must keep building trust and enable innovation.” With these words CECE President Niklas Nillroth opened the CECE Congress 2020.

This year’s CECE Congress was short. No personal meetings, no get-together, no small talk, or leisure. Nevertheless, an amazing number of 650 participants from around the world joined the livestreamed conference on 8th October to profit from experts’ views on the post-COVID economic recovery and the opportunities offered by sustainability and digitalisation. During the event a newly produced CECE documentary on sustainable construction was premiered. Moreover, the event looked at the current regulatory challenges and presented the economic update on the construction equipment markets.

Niklas Nillroth CECE President

Read the entire pressrelease here.

.


Nyheter


Nu finns det ny möjlighet att anmäla dig till vår utbildning kring SCIP-databasen

I samarbete mellan Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater, har Teknikföretagen arbetat fram en speciellt utformad halvdagsutbildning i syfte att ge

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern

CECE Congress 2020 livestreamed from Stockholm It is time for #BUILDINGTRUST and ENABLING INNOVATION

This year’s CECE Congress was short. No personal meetings, no get-together, no small talk, or leisure. Nevertheless, an amazing number

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Här hittar du all information om remissen och du kan även ladda du ner alla dokument som ingår i den.