Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner. SACE har under det gångna året varit i kontakt med Miljödepartementet, myndigheter, Elektrifieringsstrategin och Elektrifieringskommissionen. I kontakterna har SACE informerat om att premien dessvärre inte går att tillämpa i praktiken då kriterierna för att kunna ta del av premien är utformade på ett sätt som gör att de elektrifierade maskiner som idag finns på marknaden inte träffas av premien.

Den 27 juli översände SACE ännu en skrivelse till Elektrifieringskommissionen med önskemål om följande förändringar av premiens utformning:
– effektgränsen ska sänkas till 10 kW,
– begreppet ”elektrifierad arbetsmaskin” ska omfatta batteridrivna maskiner, hybrider, bränslecellsteknik samt nätanslutna maskiner,
– kravet på registrering i vägtrafikregistret tas bort och ersätts av ett separat register hos Energimyndigheten i avvaktan på resultatet av Transportstyrelsens förslag till nytt register för arbetsmaskiner.

SACE kommer följa upp skrivelsen med Elektrifieringskommissionen under de kommande veckorna och återkommer med mer information.


Nyheter


SACE står bakom CECE:s klimatposition

I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var

Nya utbildningstillfällen

30 September: Att tänka på inför SCIP-anmälan 29 Oktober: Att göra en SCIP-anmälan 30 November: Så informerar du om kemikalieinformation

Dina synpunkter är viktiga!

Styrelsen är givetvis ett naturligt forum för utformning av SACE:s position i olika frågor. Samtidigt är det av stor vikt

Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner.