Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner. SACE har under det gångna året varit i kontakt med Miljödepartementet, myndigheter, Elektrifieringsstrategin och Elektrifieringskommissionen. I kontakterna har SACE informerat om att premien dessvärre inte går att tillämpa i praktiken då kriterierna för att kunna ta del av premien är utformade på ett sätt som gör att de elektrifierade maskiner som idag finns på marknaden inte träffas av premien.

Den 27 juli översände SACE ännu en skrivelse till Elektrifieringskommissionen med önskemål om följande förändringar av premiens utformning:
– effektgränsen ska sänkas till 10 kW,
– begreppet ”elektrifierad arbetsmaskin” ska omfatta batteridrivna maskiner, hybrider, bränslecellsteknik samt nätanslutna maskiner,
– kravet på registrering i vägtrafikregistret tas bort och ersätts av ett separat register hos Energimyndigheten i avvaktan på resultatet av Transportstyrelsens förslag till nytt register för arbetsmaskiner.

SACE kommer följa upp skrivelsen med Elektrifieringskommissionen under de kommande veckorna och återkommer med mer information.


Nyheter


SACE:s års- och vårmöte i Hudiksvall

Stort tack till alla som deltog på SACE:s års- och vårmöte i Hudiksvall! Det var två lyckade dagar fyllda med

Inspirerande höstmöte

SACE fokuserar på medlemsvärvning och kommunikation om förändringar inom digitalisering, elektrifiering och AI. Trucktillverkare inom MHG fokuserar idag på att 

Välbesökt vårmöte 2023!

SACE:s vårmöte ägde rum hos Ljungby Maskin AB i Ljungby med Zia Lyckvall och Rune Andersson som värd för mötet!

Ny guideline för säkerhet kring litiumjonbatterier

Genom ett samarbete mellan MHG, SACE och Brandskyddsföreningen under 2022 har en guideline tagits fram gällande säker användning av arbetsmaskiner