Dina synpunkter är viktiga!

SACE är involverad i en rad olika frågor som rör t.ex. hållbarhet generellt, kemikalie- och avfallslagstiftningen, elektrifiering, klimatpremien för arbetsmaskiner liksom former för registerföring av arbetsmaskiner.

Styrelsen är givetvis ett naturligt forum för utformning av SACE:s position i olika frågor. Samtidigt är det av stor vikt att få in synpunkter, tankar och idéer från dig som medlem. Hör gärna av dig till kansliet, sace@tebab.com om du vill veta mer om vad vi jobbar med just nu och om det är något du tycker vi bör beakta speciellt i våra kontakter med myndigheter och departement.


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du