SACE står bakom CECE:s klimatposition

Branschföreningen SACE samlar Sveriges främsta tillverkare av anläggnings-, gruv- och skogsmaskiner samt tillverkare av tillhörande hydraulredskap. Som medlem i Europaorganisationen CECE, vilken företräder de europeiska tillverkarna av produkter inom construction equipment-segmentet, står vi bakom CECE:s klimatposition med följande förtydliganden:

  • I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var det slutar. När ett företag beskriver sitt klimatavtryck ska hänsyn därför tas till produktens kompletta livscykel.
  • Det är dessutom viktigt att ha ett teknikagnostiskt förhållningssätt för att inte riskera att låsa fast sig vid befintliga lösningar, utan hänsyn till den framtida teknik som vi i dag inte har kunskap om.
  • SACE bidrar till att upprätthålla en hög kunskapsnivå inom branschen kring regelverk och standarder, t.ex. vad gäller emissionskrav, buller och maskinsäkerhet.
  • Vi arbetar aktivt för att regelverk och standarder ska vidareutvecklas på ett sätt som ger bra förutsättningar för att bygga säkra maskiner med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.
  • Våra medlemsföretag arbetar kontinuerligt med att ersätta gammal teknik med den senaste, vilket bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, ökad säkerhet och tryggare byggarbetsplatser.
  • Medlemsföretagen tillverkar sina produkter i enlighet med EU:s gemensamma kemikalie- och avfallslagstiftning vilket ger goda förutsättningar att återvinna i princip allt material i de förbrukade produkterna på ett säkert sätt.

CO2 (cece.eu)


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du