SACE står bakom CECE:s klimatposition

Branschföreningen SACE samlar Sveriges främsta tillverkare av anläggnings-, gruv- och skogsmaskiner samt tillverkare av tillhörande hydraulredskap. Som medlem i Europaorganisationen CECE, vilken företräder de europeiska tillverkarna av produkter inom construction equipment-segmentet, står vi bakom CECE:s klimatposition med följande förtydliganden:

  • I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var det slutar. När ett företag beskriver sitt klimatavtryck ska hänsyn därför tas till produktens kompletta livscykel.
  • Det är dessutom viktigt att ha ett teknikagnostiskt förhållningssätt för att inte riskera att låsa fast sig vid befintliga lösningar, utan hänsyn till den framtida teknik som vi i dag inte har kunskap om.
  • SACE bidrar till att upprätthålla en hög kunskapsnivå inom branschen kring regelverk och standarder, t.ex. vad gäller emissionskrav, buller och maskinsäkerhet.
  • Vi arbetar aktivt för att regelverk och standarder ska vidareutvecklas på ett sätt som ger bra förutsättningar för att bygga säkra maskiner med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.
  • Våra medlemsföretag arbetar kontinuerligt med att ersätta gammal teknik med den senaste, vilket bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan, ökad säkerhet och tryggare byggarbetsplatser.
  • Medlemsföretagen tillverkar sina produkter i enlighet med EU:s gemensamma kemikalie- och avfallslagstiftning vilket ger goda förutsättningar att återvinna i princip allt material i de förbrukade produkterna på ett säkert sätt.

CO2 (cece.eu)


Nyheter


SACE står bakom CECE:s klimatposition

I fråga om klimatpåverkan och förmågan till koldioxidneutralitet är det viktigt att ta hänsyn till var ansvaret börjar och var

Nya utbildningstillfällen

30 September: Att tänka på inför SCIP-anmälan 29 Oktober: Att göra en SCIP-anmälan 30 November: Så informerar du om kemikalieinformation

Dina synpunkter är viktiga!

Styrelsen är givetvis ett naturligt forum för utformning av SACE:s position i olika frågor. Samtidigt är det av stor vikt

Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner.