Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Regelefterlevnad i en komplex omvärld
- Regelefterlevnad produkter, frågor och svar
Fredagen den 16 december kl. 08:30 - 10:00 på Microsoft Teams

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du generella frågor kring SCIP-databasen, att förbereda liksom att göra en SCIP-anmälan – eller vill följa upp fördjupningstillfället kring efterlevnad i produktkedjor, är detta ett kurstillfälle du inte bör missa!

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper, Mobility Sweden och Ramberg advokater.

Varmt välkommen den 16 december kl. 08:30 – 10:00!

Din anmälan gör du senast den 2 december!

Avgift 625 SEK (inkl. moms). Du betalar snabbt och enkelt med kort eller Swish. Lösningen är vald för att kunna erbjuda dessa viktiga utbildningar till ett riktigt förmånligt pris. Anmälan är bindande och avgiften är inte återbetalningsbar, men det går bra att ändra deltagare vid förhinder.

Länk till mötet kommer att mailas till registrerade deltagare ett par dagar före utbildningen.

Vid frågor – maila till: anna.henstedt@mobilitysweden.se

Anmäl dig här


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du